Paardenkliniek De Raaphorst

Equine Infectieuze Anemie

Equine Infectieuze Anemie (EIA) is een virale ziekte die alleen bij paarden en paardachtigen voorkomt. De ziekte wordt na een acute ziektefase gekenmerkt door terugkerende perioden van koorts en anemie (tekort van het aantal rode bloedcellen). Paarden blijven levenslang geïnfecteerd en dus drager van het virus. Het virus is niet besmettelijk voor mensen of andere dieren dan paardachtigen.

Verspreiding van Equine Infectieuze Anemie

De belangrijkste bron van infectie is het bloed van met EIA geïnfecteerde paarden. Verspreiding van het virus vindt met name plaats door bloedzuigende insecten. Het aantal en soort bloedzuigende insecten, het aantal paarden in de omgeving, de steek-frequentie en de hoeveelheid virus en bloed die bij het steken overgebracht worden zijn bepalend voor deze vorm van virus overdracht. Besmetting kan ook plaats vinden via de placenta, via sperma van een geïnfecteerde hengst en via besmette spuiten of naalden.

Infectieuze Anemie: ziektebeeld

Tussen de 5 en 30 dagen na infectie met EIA ontstaat in eerste instantie een acuut ziektebeeld. Mogelijke ziekteverschijnselen zijn koorts, algehele malaise, thrombocytopenie (plotseling tekort van het aantal bloedplaatjes) en anemie. De symptomen kunnen echter mild zijn en vaak wordt alleen een verhoogde temperatuur gesignaleerd, dit maakt het diagnosticeren van EIA in het acute stadium lastig. Hoewel deze acute fase bij de meeste paarden na een aantal dagen over gaat ontwikkeld een klein percentage van de paarden een fatale vorm van de ziekte.

Als zieke dieren het acute ziekte stadium overleven wordt EIA vaak chronisch. Het chronische stadium wordt gekenmerkt door terugkerende perioden van koorts, gewichtsverlies en oedemen. Het kan ook zijn dat paarden geen duidelijke ziekteverschijnselen laten zien maar wel drager zijn van het virus. Deze paarden vormen een blijvende mogelijke besmettingsbron voor andere paarden.

Diagnose van EIA

De diagnose kan gesteld worden door antistoffen aan te tonen in het bloed. Vroege detectie kan lastig zijn omdat er op 10 tot 14 dagen na infectie mogelijk nog niet genoeg antistoffen geproduceerd zijn.

Behandeling van EIA

Er is helaas nog geen behandeling mogelijk voor EIA. Aanpak van de ziekte is gebaseerd op isolatie van geïnfecteerde paarden. Omdat geïnfecteerde paarden levenslang virusdrager blijven betekent dit dat het paard levenslang moet worden geïsoleerd (een permanente huisvesting op meer dan 200 meter van andere paardachtigen). In sommige landen is het gebruikelijk om positief geteste dieren te euthanaseren. De Nederlandse regelgeving gaat uit van ofwel vrijwillige euthanasie, ofwel isolatie van het besmette paard.

Voorkomen van EIA

Er is helaas nog geen vaccin beschikbaar dat paarden beschermd voor EIA. Het is ook niet te voorkomen dat een paard besmet wordt. Om het risico op besmetting kleiner te maken kun je denken aan het weren of bestrijden van insecten en het vermijden van gebieden waar EIA gemeld is.

Komt EIA voor in Nederland?

In juli 2017 is er een bevestigd geval van EIA in Nederland, na meerdere besmettingen in Duitsland.

Wat betekenen recente uitbraken voor ons?

Voor ons betekenen de uitbraken dat wij als dierenartsen en paardeneigenaren alert moeten zijn op de gezondheid van onze paarden en niet met onze paarden af moeten reizen naar de gebieden waar besmettingen gerapporteerd worden.

Ben je wel met je paard in een gebied geweest waar EIA is gerapporteerd? Neem dan contact op met je dierenarts om bloedonderzoek te doen om besmetting uit te sluiten.