Paardenkliniek De Raaphorst

Privacyverklaring Paardenkliniek de Raaphorst

Van alle patiënten die bij ons aangeboden worden maken wij een patiëntenkaart, dit zijn wij verplicht vanwege de regelgeving rondom het voorschrijven en toedienen van diergeneesmiddelen. Deze patiëntenkaart is gekoppeld aan de eigenaar (cliënt). Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verwerken en verantwoordelijk zijn voor het veilig bewaren van deze gegevens. Welke persoonsgegevens wij hebben en hoe wij daar mee omgaan staat in deze privacyverklaring omschreven.

Onze contact gegevens:

Paardenkliniek de Raaphorst

Raaphorstlaan 18B

2245BG Wassenaar

070-5177707

dierenarts@paardenkliniek.com

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van onze cliënten:

·         Voornaam, voorletters en achternaam

·         Geslacht, geboortedatum en geboorteplaats

·         Adresgegevens

·         E-mail adres

·         Telefoonnummer(s)

·         IBAN-nummer

·         Bedrijfsgegevens (KVK / BTW nummer) indien u zich als bedrijf heeft aangemeld bij ons

·         Gegevens van uw paard of pony: Naam, geboortedatum, levensnummer, chipnummer en het patiëntdossier (ziekte- en behandelgeschiedenis), adres waar het paard gestald staat.

·         Video’s en foto’s die naar ons verstuurd worden

·         Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens

 

Waarom verwerken wij bovenstaande gegevens:

·         Voor het factureren en afhandelen van betalingen.

·         Om met u te communiceren indien dit nodig is voor onze dienstverlening.

·         Om goederen of diensten naar u te versturen of af te leveren.

·         Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (als u zich hiervoor heeft aangemeld).

·         Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

·         Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen rondom de identificatie & registratie van paardachtigen en het voorschrijven en het toedienen van medicatie aan paardachtigen.

Wij mogen de bovenstaande persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen op basis van de behandelingsovereenkomst (zie onze algemene voorwaarden) en onze wettelijke verplichtingen rondom het voorschrijven en toedienen van medicatie aan paardachtigen.

 

Bewaartermijn:

We bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie bewaren gedurende een bepaalde periode. Bij de fiscus geldt bijvoorbeeld een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Wij behouden ons het recht voor om uw patiënt informatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen zullen we uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan. Deze kunt u bijvoorbeeld nodig hebben voor de overgang naar een andere behandelaar.

Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief bewaren we uw gegevens voor dit doeleinde tot het moment dat u zich heeft uitgeschreven. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om uw gegevens te wijzigingen of u uit te schrijven.

 

Delen van persoonsgegevens:

Paardenkliniek de Raaphorst hecht veel waarde aan de privacy van de cliënten en patiënten daarom verkopen wij geen persoonsgegevens aan derden. Ook zullen wij geen persoonsgegevens of patiëntgegevens delen met derden zonder toestemming van de cliënt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (behandel)overeenkomst met de betreffende cliënt of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij zullen alleen persoonsgegevens delen met andere dierenartspraktijken, doorverwijsklinieken en verzekeringsmaatschappijen uw verzoek.

 

Met wie werken wij samen:

Wij maken gebruik van praktijksoftware voor het beheren van ons klantenbestand, patiëntendossiers en boekhouding. Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van een marketing programma. Ook werken wij samen met een boekhouder en bedrijfsjuristen. Deze bedrijven verwerken in opdracht van ons persoonsgegevens. Met alle verwerkers, zowel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) als (eventueel) daarbuiten, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin staat beschreven dat de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden, niet onnodig lang bewaard worden en de gegevens goed beveiligd zijn.

 

Bent u verplicht om ons de gegevens te verstrekken?

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te delen maar als u niet bereid bent om ons de benodigde gegevens te verstrekken dan kunnen wij u helaas niet helpen.

 

Recht tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Paardenkliniek de Raaphorst. Ook heeft u het recht om uw gegevens over te laten dragen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dierenarts@paardenkliniek.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of overdracht door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Gebruik van Cookies op onze website:

We maken gebruik van Cookies via Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om te monitoren hoe en welke pagina’s op onze website worden bezocht zodat we de website kunnen optimaliseren. Ook met Google hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Daarnaast hebben we Google analytics dusdanig ingesteld dat het zo min mogelijk gegevens verzameld en bewaard. Zo is het laatste octet van uw IP gemaskeerd en heeft Google geen toestemming om de verkregen informatie te delen met andere diensten van Google.

 

Klachten:

Bij vragen of een klacht kunt u contact opnemen op telefoonnummer 070-5177707 of mailen aan dierenarts@paardenkliniek.com.

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Indien u klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Paardenkliniek de Raaphorst dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

Altijd op de hoogte

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de praktijk, nieuw geschreven artikelen of nieuw binnen de paarden(geneeskunde)wereld kunt u zich hier opgeven voor de nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.