Paardenkliniek De Raaphorst

Het Paardenpaspoort en medicatie

Alle paardachtigen in Europa moeten een paardenpaspoort en een chip hebben zodat ze gemakkelijk te identificeren zijn. Dit heeft voor een groot deel te maken met de voedselveiligheid. Het gebruik van medicijnen bij voedselproducerende dieren is gebonden aan strenge regelgeving om residuen van medicijnen in vlees te voorkomen. Mede daarom is er een beperkte keus in medicatie voor paarden en pony’s. Deze regelgeving eist ook dat het paspoort te allen tijde bij het paard in de buurt moet zijn, zowel op stal als tijdens transport.

Alle medicijnen die gebruikt worden moeten in het paspoort of in een apart logboek bijgehouden worden. Dit levert behoorlijk wat administratie op voor zowel dierenartsen als eigenaren. Het is echter ook mogelijk om in het paspoort een verklaring in te vullen dat het paard niet geschikt is voor humane consumptie. Het paard mag dan nooit meer geslacht worden. Als deze verklaring ondertekend is  vervallen alle beperkingen in het medicijn gebruik als ook alle administratieve verplichtingen.

Het paardenpaspoort

Paarden en pony’s worden door de overheid gezien als consumptiedieren, daarom gelden er strenge eisen omtrent de identificatie en registratie van alle paardachtigen (paarden, pony’s, ezels en zebra’s). Het paardenpaspoort is in het leven geroepen om de identificatie en registratie van paarden makkelijker te maken. Het moet de transparantie in de handel en sport verbeteren. Koop dan ook nooit een paard zonder het bijbehorende paspoort. Ook moet in het paspoort het gebruik van bepaalde medicatie bij worden gehouden. Dit is gedaan om te voorkomen dat er residuen van medicijnen in het vlees terecht komen.

Chip ter identificatie

Alle paarden en pony’s ouder dan 6 maanden moeten een paspoort hebben en gechipt zijn zodat het paard of pony eenvoudig te identificeren is. Alleen paarden geboren voor 1 juli 2009  zijn een uitzondering. Zij hoeven niet gechipt te zijn mits het paard of pony geschetst is in het paspoort. Voor paarden die geen chip hebben is het mogelijk om deze alsnog te laten chippen. Ook veulens moeten voordat ze 6 maanden oud zijn voorzien zijn van een chip en een paspoort. Als het veulen ouder is dan 6 maanden en nog geen paspoort en chip heeft dan riskeert u een boete. Als er na 6 maanden alsnog een paspoort wordt aangevraagd dan wordt het veulen automatisch ongeschikt verklaard voor humane consumptie.

Paspoort bij het paard of pony houden

Ook wil de overheid dat het paardenpaspoort te allen tijde bij het paard of pony aanwezig is. Staat uw paard gestald op een pensionstal of manege dan moet het paspoort daar op stal liggen. Als dat niet het geval is dan riskeert de eigenaar van de stal een forse boete bij een controle van de NVWA. Ook tijdens transport, bijvoorbeeld naar de kliniek, moet het paspoort mee. Overigens is het paspoort geen officieel eigendomsbewijs. Alleen een koopcontract wordt gezien als officieel eigendomsbewijs.

Hoofdstuk medische behandelingen in het paardenpaspoort

Het paspoort moet ook voorzien zijn van een hoofdstuk ‘medische behandelingen’, hierin kan het gebruik van medicatie aangetekend worden. Sommige oudere paspoorten zijn niet voorzien van dit hoofdstuk. Voor deze paspoorten was het mogelijk om een ‘medisch inlegvel’ aan te vragen. Als het paspoort geen hoofdstuk ‘medische behandelingen’ heeft en ook niet voorzien is van een inlegvel dan is het paspoort niet compleet en riskeert u een boete bij controle. Als het hoofdstuk ‘medische behandelingen’ of het inlegvel niet aanwezig is dan is het paspoort niet compleet en moet u een nieuw paspoort aanvragen. In dit nieuwe paspoort wordt het paard of pony automatisch ongeschikt verklaard voor humane consumptie.

Paardenpaspoort

Hoofdstuk “Medische behandelingen” in het paardenpaspoort

Wetgeving omtrent medicatie bij paarden

Om de voedselveiligheid te waarborgen is er een grote lijst aangelegd met diergeneesmiddelen die toegestaan zijn voor gebruik in voedselproducerende dieren. Van al deze middelen is bekend hoe lang deze in het lichaam aanwezig blijven, op basis daarvan is ook de wachttijd bepaald. De wachttijd is de periode die er tussen de laatste toediening van het medicijn en het aanbieden voor de slacht moet zitten. Voedselproducerende dieren mogen alleen maar middelen toegediend krijgen die op deze lijst voorkomen.

Logboek

Voor alle voedselproducerende dieren moet een medicatie logboek bijgehouden worden. In dit logboek moet voor elk dier bijgehouden worden welke medicatie gebruikt is en hoe het toegediend is. Ook moet er aangegeven worden wanneer de medicatie toegediend is en hoe lang de bijbehorende wachttijd is. De gegevens in dit logboek moeten tot 5 jaar na de behandeling bewaard worden.

Al deze regels gelden ook voor paarden en pony’s. Helaas zijn er voor paarden en pony’s niet erg veel diergeneesmiddelen geregistreerd. Om dit te ondervangen heeft de overheid een lijst gemaakt met diergeneesmiddelen die ze onmisbaar achten voor de behandeling van paarden. Deze lijst wordt ook wel de 6 maanden lijst genoemd. Voor alle middelen op deze lijst moet een wachttijd van 6 maanden aangehouden worden. Op deze lijst staan onder andere een aantal narcose middelen en bijna alle oogdruppels. Als er middelen van deze lijst gebruikt worden mag het paard of pony  de eerste 6 maanden niet geslacht worden. Ook moet er een aantekening gemaakt worden in het paspoort dat er een middel van de 6 maandenlijst gebruikt is.

Bovenstaande regelgeving levert vaak praktische problemen op. Neem bijvoorbeeld oogzalfjes en mokzalf, deze middelen worden regelmatig mee gegeven voor de behandeling van problemen. Voor de meeste van deze middelen geldt er een wachttijd van 6 maanden. Dit moet dus in het paspoort genoteerd worden met de datum dat het middel voor het laatst gebruikt is. Zeker bij mokzalf is dit lastig omdat het vaak met enige regelmaat gebruikt wordt bij opflikkeringen zonder dat dit in het paspoort wordt bijgehouden. Daarom is het voor veel medicatie veel makkelijker om het paard ongeschikt te verklaren voor humane consumptie.

Ongeschikt voor humane consumptie

Al met al gelden er een hoop regels rondom het gebruik van medicatie bij paarden en pony’s en levert het een hoop administratie op. De aangegeven regels gelden echter alleen voor voedselproducerende dieren. In het paardenpaspoort zit in het hoofdstuk ‘medische behandelingen’ een verklaring dat het paard of pony niet geschikt is voor humane consumptie. Wordt die verklaring ingevuld dan mag het paard niet meer geslacht worden. Daarmee vervallen ook alle beperkingen in medicatie gebruik en de verplichting om een logboek bij te houden. Ons advies is om deze verklaring in te laten vullen als u het paard niet wilt laten slachten, dit scheelt heel veel administratie.

Meer informatie

Lees voor meer informatie het uitgebreide artikel op paardenarts.nl of kijk eens op de KNHS website.