Paardenkliniek De Raaphorst

UTC  (Ultrasound Tissue Characterisation)

Echografie is een zeer goede manier om peesblessures op te sporen en te beoordelen. De methode is echter erg afhankelijk van de kunde van de uitvoerder. Ook is het helaas niet gevoelig genoeg om de kleinste voorbodes voor een blessure te kunnen zien. Prof. Dr. Hans van Schie ontwikkelde daarom de UTC scan. Het is gebaseerd op de techniek van echografie, waarbij de probe (het scangedeelte) gekoppeld zit aan een tracking systeem (een soort computer bewogen arm). Hierdoor beweegt de probe dus altijd op dezelfde wijze (snelheid en richting) langs de pees en bestaat er geen verschil meer in de opnametechniek tussen verschillende scans van dezelfde pees.

1.-UTC-tracker-en-probe

UTC tracker en de probe

UTC op het been geplaatst

UTC op het been geplaatst

3D peesscan paard

Van het traject dat de probe langs het been aflegt, wordt er om de 0,2 mm een beeld gemaakt wat direct verwerkt wordt door de software in de computer. Hiermee kan er met één scan zowel een dwars- als een lengtedoorsnede worden gemaakt. En met de computerverwerking kan zelfs het beeld van de pees in elke gewenste richting bekeken worden. Dit geeft een 3D beeld van de pees in richtingen die je anders alleen bij het doorsnijden tijdens een operatie zou kunnen zien.

UTC-verschillende-doorsnedes

UTC doorsneden

Berekenen van de belastbaarheid

Een groot voordeel van de UTC is dat deze ook een berekening kan maken van de integriteit (kwalitatieve toestand) van de pees. Hiermee kan de belastbaarheid worden bepaald. Dit geeft aan in hoeverre de pees weer gebruikt kan worden na bijvoorbeeld een blessure, zware belasting of rust. Ook kunnen we op deze manier al kleinere (subtiele) veranderingen opsporen nog voordat deze overgaan in een echte verscheuring. Veranderingen kunnen ontstaan als gevolg van gewijzigde training, standsveranderingen, veranderingen van trainingsbodem, etc. Dit is heel belangrijk omdat kleine overbelastingen of subtiele veranderingen in de pees nog reversibel (terugkeer naar oorspronkelijke kwaliteit) zijn. Bij een verscheuring van een pees zal nooit meer de kwaliteit van het originele weefsel terugkomen.

utcbeeld

UTC met kleurcodering

5.-UTC-kleurcodering

  1. groen voor normaal gerangschikte peesbundels
  2. blauw voor meer golvende peesbundels
  3. rood voor fibrillaire (kleinere/onvolwaardige) bundels
  4. zwart voor met name vocht

Daarnaast kan er aan elk van deze weefsels een percentage gegeven worden. Hierdoor geeft de scan naast een duidelijk beeld van de kwaliteit van de pees ook meetbare resultaten, die één op één vergeleken kunnen worden met eerdere scans van het paard.

-UTC-herstel

Herstel in dagen

Blessures vermijden bij paarden

Op deze manier kunnen blessures niet alleen objectief worden gemonitord, maar kunnen ook blessures (of het terugkeren van blessures) vermeden worden. Dit is mogelijk door in het geval van nieuwe microbeschadigingen in de pees, de arbeid aan te passen totdat het peesweefsel zich weer hersteld heeft en de training weer opgevoerd kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat de pees in het degeneratieve verval (onherstelbare schade) terecht komt met kans op verdere verscheuring.

De paarden van de Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Spelen te London in 2012 zijn bijvoorbeeld allemaal gedurende de aanloop naar dit toernooi met de UTC gemonitord.