Paardenkliniek De Raaphorst

Laser therapie bij paarden

Laser wordt al sinds de jaren ’70 gebruikt in de humane geneeskunde. Allereerst voor chirurgie en later ook voor therapeutische doeleinden. Met de ontwikkelingen en verbeterde kennis over de jaren heen is laser nu een veel gebruikte techniek in de humane fysiotherapie. Ook veterinair wordt laser therapie steeds vaker toegepast in de behandeling van allerlei aandoeningen die gemoeid gaan met ontsteking, pijn en oedeem (zwelling).

Verschillende soorten lasers

Niet elke laser is hetzelfde en niet elke laser bereikt dus dezelfde effecten. Het grote verschil tussen Low Level laser en High Power laser ligt in het  vermogen dat het apparaat kan leveren. Een Low Level laser levert minder vermogen dan een High Power laser. Hierdoor is een Low Level laser alleen geschikt voor oppervlakkige problemen. Een ander gevolg van het lagere vermogen is dat de behandelingsduur (per keer) langer is om een vergelijkbaar effect te verkrijgen en dat er ook meer behandelingen nodig zijn.

Bij een High Power Laser zijn daarentegen, door het extra vermogen,  minder (lange) behandelingen nodig. Een nadeel van High Power Laser apparaten is dat deze door hun kracht veel warmte produceren in de weefsels die er mee behandeld worden. De temperatuur kan zo hoog oplopen dat hierdoor juist weefselschade (necrose) ontstaat. Helaas is de warmte die zich in de weefsels opbouwt niet te controleren tijdens een behandeling. Daarom is het noodzakelijk om met een High Power Laser constant te blijven bewegen. Door deze constante beweging is de straling moeilijk te doseren en gelijkwaardig te verdelen.

Wij maken op de praktijk gebruik van de MLS (Multiwave Locked System) laser. De MLS is een aparte klasse onder de High Power Lasers. Het combineert, door gelijktijdig gebruik van verschillende golflengten, de eigenschappen van Low Level laser therapie en High Power laser. De MLS Laser onderscheid zich van andere High Power laser apparaten door zijn veilige toepassing. Er is bij de MLS laser namelijk geen risico op hitte-schade doordat er gebruik wordt gemaakt van een combinatie van continue en gepulseerde straling. Hierdoor kan de MLS Laser heel gericht gedoseerd worden en heeft hij toch een snel effect op oedeem (zwelling), pijnlijkheid en ontsteking.

Hoe werkt laser therapie

Laser therapie werkt op verschillende manieren in op het weefsel om snel een ontsteking, oedeem en pijn te verminderen. De effecten die we onderscheiden zijn het fotochemische effect (foto = door het licht), fotothermische effect, fotomechanische effect en een ontstekingsremmend effect.

Fotochemisch effect

Het laser licht dat gebruikt wordt bij laser therapie beïnvloed de weefsels op verschillende manieren. Allereerst zorgt het fotochemische effect dat er meer energie vrijkomt voor de weefsels. Bovendien wordt de pijngrens verhoogd waardoor snel een pijnstillend effect verkregen wordt.

Fotothermisch effect

Naast een chemische respons treedt er ook een thermische respons op. De lokale temperatuur stijging zorgt voor verwijding van de vaten (vasodilatatie) en een verbeterde circulatie. Hierdoor neemt de hoeveelheid zuurstof en nutriënten in het weefsel toe, maar wordt bijvoorbeeld ook lactaat (wat ontstaat bij verzuring van weefsels) sneller uitgewassen. Door deze effecten zullen de cellen zich sneller kunnen herstellen en wordt oedeem sneller afgevoerd.

Fotomechanisch effect

Het fotothermische effect heeft indirect ook een mechanisch effect op de cellen. De lokale temperatuurverschillen die ontstaan door het laser licht stimuleren de cellen bij het uitvoeren en onderhouden van hun normale functies. De effectiviteit van de normale celfunctie wordt dus gestimuleerd waardoor weefsels beter kunnen herstellen.

Ontstekingsremmend effect

Laser therapie heeft ook een ontstekingsremmend effect door directe toename van één van de regulerende ontstekingsremmende eiwitten. Dit regulerende eiwit zorgt indirect voor een afname van de ontstekingsreactie in de weefsels. Hierdoor kan de doorbloeding zich herstellen en oedeem beter afgevoerd worden. Afname van oedeem zorgt ook op zijn beurt weer voor een afname in de pijnlijkheid (doordat er minder spanning in het weefsel is).

Laser therapie bij peesblessures en spierproblemen

Vanwege het brede scala aan effecten van het laser licht kan laser therapie voor veel verschillende problemen ingezet worden. Zo heeft laser therapie zich effectief bewezen in de behandeling van wonden en oedeem, maar ook bij uiteenlopende orthopedische problemen. Laser therapie is een mooi en makkelijke toepasbare techniek bij peesblessures en spierproblemen. Het kan daarnaast ook gebruik worden voor de behandeling van triggerpoints, verstuikingen en schiefels.

Onderzoek naar effect van laser therapie op peesblessures

In samenwerking met de fabrikant gaat Paardenkliniek De Raaphorst het effect van lasertherapie bij peesblessures de komende periode monitoren met de UTC scan.