Paardenkliniek De Raaphorst

Halsproblemen bij het paard

Halsproblemen bij paarden kunnen verschillende presentaties hebben en laten zich niet altijd even duidelijk zien. Als er geen sprake is van een duidelijk hals trauma kunnen een abnormale houding van de hals, zwelling, stijfheid of pijnlijkheid van de hals een aanwijzing zijn voor hals problemen. Halsproblemen kunnen daarnaast een brede variëteit van problemen veroorzaken:

  • verminderde prestaties, problemen met aanleuning, kantelen, verzet
  • hoofdschudden
  • kreupelheid

Anatomie van de paardenhals

Om problemen in de hals beter te kunnen begrijpen is het nodig de anatomie te kennen. De hals van het paard bestaat uit 7 halswervels. Deze wervels coderen we vaak als C1 (de eerste halswervel, waarbij de C voor cervicaal (hals) staat ) tot en met C7.

Het gewricht tussen het achterhoofd (occiput) en de eerste halswervel (Atlas) noemen we C0-C1. Dit gewricht is met name geschikt voor buigen en strekken (flexie en extensie), “ja” knikken. Het gewricht tussen de Atlas en de Axis (C2) noemen we C1-C2, dit gewricht wordt met name gebruikt om het hoofd te draaien (lateroflexie), “nee” schudden.

Occiput-C1-C2 paard

Vanaf C2-3 tot en met C7-T1 kunnen deze gewrichten een combinatie maken van lengtebuiging (lateroflexie) en draaien (rotatie). In de anatomie van deze halswervels vinden we twee soorten gewrichten. Het ene een kraakbenig gewricht, waarbij de wervels direct met elkaar verbonden zijn via de tussenwervelschijf. Het andere een synoviaal gewricht, gevormd door de facetten van de aangrenzende wervels en begrensd door een gewrichtskapsel.

Halswervel

Halswervel, facetgewricht paard

close up van het facetgewricht

 

Verschillende ligamenten verbinden de halswervelkolom aan de rest van het skelet. Het belangrijkste ligament van de hals is de nekband (ligament Nuchae). Dit ligament loopt van het achterhoofd tot aan de doornuitsteeksels van de borstwervels en helpt het gewicht van het hoofd te dragen en bewegen.

anatomie voor halsproblemen paard

Ligamentum Nuchae paard: 1a) Funiculaire gedeelte, 1b) Lamellaire gedeelte, 2) Nuchale slijmbeurzen, 3) Occiput, 4) Spinaaluitsteeksel borstwervel

Tussen de eerste halswervel(s) en de nekband bevindt zich een slijmbeurs (de Nuchal bursa). De beweeglijkheid van de hals wordt verzorgd door diverse spieren.

Veel voorkomende hals problemen bij paarden

De hals problemen waar wij in de praktijk het meest mee te maken krijgen zijn:

  • Problemen bij de aanhechting van de nekband op het achterhoofd
  • Slijmbeursontsteking van de Nuchal bursa
  • Arthrose van de facetgewrichten